Een SLA is een Service level agreement. Dit heeft te maken met hoe snel u wordt geholpen en wat u van Emendis kan verwachten. Heeft u nog geen SLA overeenkomst, neem dan contact op met Jelte via j.schaafsma@emendis.nl.